Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 EGMO-2024 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 EGMO-2024 сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 IMO-65 сорилго №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
4 IMO-65 сорилго №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
5 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
6 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
7 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
8 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
9 ММО-60, III даваа, E ангилал E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
10 ММО-60, III даваа, F ангилал F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
11 ММО-60, III даваа, Т ангилал T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
12 ММО-60, II даваа II шат, D ангилал D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
13 ММО-60, II даваа II шат, E ангилал E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
14 ММО-60, II даваа II шат, F ангилал F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
15 ММО-60, II даваа II шат, S ангилал S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
16 ММО-60, II даваа II шат, T ангилал T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
17 ММО-60, II даваа I шат C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
18 ММО-60, II даваа I шат D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
19 ММО-60, II даваа I шат E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
20 ММО-60, II даваа I шат F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
21 ММО-60, II даваа I шат S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
22 ММО-60, II даваа I шат T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-60, I даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
24 ММО-60, I даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
25 ММО-60, I даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
26 ММО-60, I даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
27 ММО-60, Бэлтгэл даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
28 ММО-60, Бэлтгэл даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
29 ММО-60, Бэлтгэл даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
30 ММО-60, Бэлтгэл даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт