Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Бодлогууд
1 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, II өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
2 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, I өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
3 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 1 ангилал B (3-4)   Бодлогууд үзэх
4 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 2 ангилал C (5-6)   Бодлогууд үзэх
5 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр D (7-8)   Бодлогууд үзэх
6 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр D (7-8)   Бодлогууд үзэх
7 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, II өдөр E (9-10)   Бодлогууд үзэх
8 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр E (9-10)   Бодлогууд үзэх
9 EGMO сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
10 IMO-63, сорилго 1, II өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
11 IMO-63, сорилго 1, I өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
12 IMO-63, сорилго 2, II өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
13 IMO-63, сорилго 2, I өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
14 IMO I шатны II сорил, II өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
15 IMO I шатны II сорил, I өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
16 IMO I шатны I сорил, II өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
17 IMO I шатны I сорил, I өдөр F (11-12)   Бодлогууд үзэх
18 Ираны геометрийн олимпиад, Анхан шат ангилал D (7-8)   Бодлогууд үзэх
19 Ираны геометрийн олимпиад, Ахлах ангилал F (11-12)   Бодлогууд үзэх
20 Ираны геометрийн олимпиад, Дунд ангилал E (9-10)   Бодлогууд үзэх
21 ММО-58, Ахлах, II даваа F (11-12)   Бодлогууд үзэх
22 ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг F (11-12)   Бодлогууд үзэх
23 ММО-58, Бага 1, Бүс дүүрэг B (3-4)   Бодлогууд үзэх
24 ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг C (5-6)   Бодлогууд үзэх
25 ММО-58, Багш, II даваа, II өдөр T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
26 ММО-58, Багш, II даваа, I өдөр T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
27 ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
28 ММО-58, Дунд 1, II даваа D (7-8)   Бодлогууд үзэх
29 ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг D (7-8)   Бодлогууд үзэх
30 ММО-58, Дунд 2, II даваа E (9-10)   Бодлогууд үзэх
31 ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг E (9-10)   Бодлогууд үзэх
32 ММО-58, Улс, Ахлах ангилал F (11-12)   Бодлогууд үзэх
33 ММО-58, Улс, Багшийн ангилал T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
34 ММО-58, Улс, Дунд ангилал E (9-10)   Бодлогууд үзэх