Бүртгүүлэх Нэвтрэх

← 2021-2022
Нэр Ангилал Дүн
1 EGMO бэлтгэл тест 3-4 анги B (3-4)   Дүнгийн жагсаалт
2 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 ММО-59, I даваа, 11-12-р анги F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
4 ММО-59, I даваа, 9-10-р анги E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
5 ММО-59, I даваа, 7-8-р анги D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
6 ММО-59, I даваа, 5-6-р анги C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
7 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, Чөлөөт T (Дунд ангийн багш)   Дүнгийн жагсаалт
8 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 11-12 анги F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
9 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 9-10 анги E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
10 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 7-8 анги D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт