Олон Улсын Математикийн Олимпиадын I шатны эхний сорилийн дүн
: 2018.02.14

Сорил-2
: 2018.02.13

IMO-ын сонгон шалгаруулалтын 2-р сорил

Монголын Математикийн 53-р олимпиадын сүүлийн давааны медальт сурагчдын бодолтууд. 12-р анги
: 2018.02.08

12-р анги

Монголын Математикийн 53-р олимпиадын сүүлийн давааны медальт сурагчдын бодолтууд. 11-р анги
: 2018.02.08

11-р анги

Монголын Математикийн 53-р олимпиадын сүүлийн давааны медальт сурагчдын бодолтууд. 10-р анги
: 2018.02.08

10-р анги

Монголын Математикийн 53-р олимпиадын сүүлийн давааны медальт сурагчдын бодолтууд. 9-р анги
: 2018.02.08

9-р анги

IMO-ын I шатны сонгон шалгаруулалт
: 2018.01.28

“Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиадад” оролцох сонгон шаргаруулалт явуулах тухай товч заавар

Олон Улсын болон Монголын Математикийн Олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг хүлээж авах тухай
: 2018.01.23

Олимпиадад бодлого дэвшүүлэх

I шатны сонгон шалгаруулалт
: 2018.01.17

INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD (IMO)

Эмгэнэл
: 2017.12.26

Эмгэнэл

Охидын Математикийн Олимпиадад оролцох сурагчид шалгарлаа.
: 2017.12.20

Охидын Математикийн Олимпиадын сорилын дүн

Европын Охидын Математикийн Олимпиад
: 2017.12.05

European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO­)