Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг" дүн, (Гурван дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Дамдин, Амарсайхан 22223 Багануур дүүрэг, ОЭЦС Багш 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0
2 Оюунтунгалаг, Дэмбэрэл 22278 Багануур дүүрэг, Гүн галуутай Багш 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
3 Оргодол, Энхцэцэг 20504 Багануур дүүрэг, Гүн галуутай цогцолбор сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Ганболд, Ууганбат 20990 Багануур дүүрэг, Гүн галуутай Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0