Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг" дүн, (Сонгинохайрхан дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Отгонбаяр, Ууганбаяр 20467 Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй цогцолбор сургууль Багш 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0
2 Батдорж, Юндэндорж 21434 Сонгинохайрхан дүүрэг, 151 Багш 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
3 Очирханд, Сэлэнгэ 20399 Сонгинохайрхан дүүрэг, Номуун Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0