Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг" дүн, (Баруун бүс)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Ядмаа, Лхагвагэрэл 1572 Увс аймаг, Эрдмийн эхлэл Багш 3.0 7.0 6.0 0.0 16.0
2 Өмирбек, Ерболат 3517 Баян-Өлгий аймаг, Дарын Цогцолбор сургууль Багш 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0
3 Ноост, Батгэрэл 21607 Увс аймаг, Эрдмийн эхлэл Багш 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0
4 Солтан, Озат 20315 Баян-Өлгий аймаг, Улаанхус сум ЕБ-ын 1-дүгээр сургууль Багш 4.0 7.0 0.0 0.0 11.0
5 Борис, Баясгалан 3199 Увс аймаг, Цогцолбор1 Багш 0.0 3.0 0.0 7.0 10.0
6 Эрдэнэчимэг, Цэгмэд 273 Ховд аймаг, Прогресс Багш 0.0 7.0 1.0 0.0 8.0
7 Хабдолда, Берикбол 952 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль Багш 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0
8 Басанжав, Бямбасүрэн 21543 Увс аймаг, 1-р сургууль Багш 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
9 Намсрай, Доржмаа 22146 Говь-Алтай аймаг, I сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
10 Хашбаатар, Лхамсүрэн 22299 Ховд аймаг, Жаргалант 3 Багш 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
11 Төлеухан, Менгельс 20268 Баян-Өлгий аймаг, Зайд Багш 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0
12 Хавшан, Бахытбол 21002 Баян-Өлгий аймаг, Эмпати Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Тойлхан, Бекежан 20476 Ховд аймаг, Прогресс Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Баатарсүрэн, Ганбаяр 4235 Ховд аймаг, ПРОГРЕСС сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Батцэрэн, Саранчимэг 20663 Увс аймаг, 5-р сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Жарилгап, Хайрбек 20780 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сумын ЕБ-ын 1-р сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Дагдан, Нямжав 15921 Увс аймаг, 2-р цогцолбор сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Рагчаадорж, Одгэрэл 20702 Увс аймаг, 2 дугаар цогцолбор сургууль Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Өсерхан, Мархулан 12360 Баян-Өлгий аймаг, Эмпати Багш 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0