Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг" дүн, (Сонгинохайрхан дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Дагвасүрэн, Дунгаржид 4503 Сонгинохайрхан дүүрэг, Хөгжил цогцолбор сургууль 11-р анги 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0
2 Баярсайхан, Мөнгөнсувд 20542 Сонгинохайрхан дүүрэг, Хөгжил Цогцолбор сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
3 Truda, Iveel 21237 Сонгинохайрхан дүүрэг, Лаборатори 151 11-р анги 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
4 Баттулга, Сугар 21400 Сонгинохайрхан дүүрэг, 151 12-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Ганхуяг, Марал 7599 Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй цогцолбор 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Труда, Ивээл 18095 Сонгинохайрхан дүүрэг, Лаборатори 151-р сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Amarbayr, Tserenpagma 8818 Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй цогцолбор ахлах сургууль 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Ганхуяг, Марал 20513 Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй цогцолбор 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0