Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг" дүн, (Чингэлтэй дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Сандагдорж, Үлэмж 475 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 12-р анги 2.0 3.0 7.0 0.0 12.0
2 Амартүвшин, Ананд-Очир 245 Чингэлтэй дүүрэг, Olonlog.exe 12-р анги 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0
3 Амарбаяр, Анхбаяр 11734 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 12-р анги 2.0 0.0 3.0 0.0 5.0
4 Ганбаатар, Билгүүн 11735 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль 12-р анги 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
5 Баттогтох, Гүнжээ 2329 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог.Эзгэ 11-р анги 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
6 Баттулга, Энхмэнд 13746 Чингэлтэй дүүрэг, 17-р сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Энхбат, Чимид-Очир 13691 Чингэлтэй дүүрэг, 17-р сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0