Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг" дүн, (Чингэлтэй дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 №4 Дүн
1 Ганбилэг, Энхжин 6919 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 9-р анги 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0
2 Баяржаргал, Цэлмэг 6549 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль 9-р анги 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0
3 Ганзориг, Гаадан 17868 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль 9-р анги 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
4 Батбаатар, Хэрлэн 13405 Чингэлтэй дүүрэг, 17 9-р анги 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
5 Манлайбаатар, Мандахбаяр 10372 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог-төв 9-р анги 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
6 Үржинбаяр, Батболор 14545 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Ганзориг, Бат-Ундрал 13164 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Эрдэнэдалай, Пагам 17950 Чингэлтэй дүүрэг, 17 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Ууганбаатар, Мухулай 13355 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог 7-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Мөнхжаргал, Баяржавхлан 20911 Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0