Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Баянзүрх дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Санжаасүрэн, Сайнзаяа 584 Баянзүрх дүүрэг, Арвис 12-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бат-Очир, Мишээл 4533 Баянзүрх дүүрэг, 33 12-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0