Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Өвөрхангай аймаг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Алтанзул, Дэлгэрмөрөн 13832 Өвөрхангай аймаг, ЕБ-н Гүнзгий 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Bymbatogtokh, Bundmaa 509 Өвөрхангай аймаг, ЕБ "Гүнзгий" 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0