Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн

Овог, Нэр ID Аймаг, Дүүрэг Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Анхбаяр, Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0