Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ОУМО математикийн олимпиадын сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай

Эрхэт Эрдэм сургуулийн 12-р ангийн сурагч А. Наранбаатарын ирүүлсэн Олон Улсын Математикийн 66-р олимпиадын сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг гүйцэтгэх зөвлөл дээр хэлэлцээд дараах шийдвэрт хүрлээ:

ОУМО-ын сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь ОУМО-ын дүрмийн шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд ММОХ-ны зүгээс нэмэлт шаардлага тавих нь зохимжгүй юм. Өөрөөр хэлбэл ОУМО зохиогдох жилийн 7-р сарын 1-ээс өмнө 20 нас хүрээгүй, ОУМО зохиогдох жилийн өмнөх жилийн 12-р сарын 1-нээс хойш ЕБС төгссөн байх, гэрээр сурдаг бол дунд боловсролын гэрчилгээ аваагүй байх шаардлагуудыг хангаж байх ёстой.

Хэрвээ анги улиран ОУМО-ын сонгон шалгаруулалтад оролцох бол дараах зүйлсийг анхаарна уу!

  1. ОУМО-ын сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь тухайн жилд зарлагдсан ММОХ-ны ОУМО-ын сонгон шалгаруулах удирдамжын дагуу шалгаруулалтад оролцоно (сүүлийн хоёр жилийн ОУМО-ын сонгон шалгаруулалтыг улсын олимпиадын F ангилалд оролцох эрх авсан сурагчдын дунд зохион байгуулсан).
  2. Анги улиран ОУМО-д оролцохоор шийдвэр гаргасан сурагч уг шийдвэртэй холбогдон гарах эрсдлийг өөрөө бүрэн хариуцана. Үүнд эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын өөрчлөлтөөс болж сонгон шалгаруулалтад оролцож чадахгүй байх, ОУМО-ын сорилд оролцоод шалгарахгүй байх зэрэг багтана.
  3. Өмнөх жил нь ОУМО-ын сорилд өндөр амжилт үзүүлсэн нь дараа жил шалгарах баталгаа болохгүй.

Жич: Сурагч А. Наранбаатарын хүсэлтийн талаар БЕГ-ийн олимпиад хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдож санал солилцоход олимпиадын дэд хороо өөрийн дүрэм журмаар зохицуулна гэсэн хариулт өгсөн болно.

Нийтэлсэн: 2024-05-27, Сүүлийн засвар: 2024-05-27