Бүртгүүлэх Нэвтрэх

УМО-60, эхний өдрийн урьдчилсан дүн бодлого хамгаалалт

Танхимаар хамгаалах хүсэлтийг 15:00 цагаас хойш авахгүй тул хүсэлтээ яаралтай гаргана уу!

Танхимаар хийх бодлого хамгаалалтыг 14:00 хийнэ. Зөвхөн онлайн хамгаалалтад орсон бөгөөд онлайн хамгаалалтын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй оролцогчийн багш танхимаар хийх хамгаалалтад орж болно. Хамгаалалтын үр дүнг дүнгийн хүснэгтийн хамгийн арын багана дахь дэлгэрэнгүй мэдээллээс харна уу!

Бодлого хамгаалах хүсэлт авах цаг дууссан тул дахин нэмэлт хүсэлт авахгүй. Материалаа системд оруулж амжаагүй хүмүүс нэмэлт материал оруулах линкээр материалаа нэмж оруулаарай. Хамгаалалт дууссаны дараа материалыг системд нэмнэ.

Олимпиадын урьдчилсан дүн

E ангилал

F ангилал

T ангилал

Эхний өдрийн бодлого хамгаалалтын хүсэлтийг Нэмэлт материал оруулах хуудсаар дамжин оруулна. Бодлого хамгаалах багш, сурагчид заавал материалаа онлайнд байршуулсан байна.

Бодлого хамгаалахдаа

  1. Дүгнэх аргачлалын 1 дэх өдөр2 дахь өдөр аль заалтаар, эсвэл ямар үр дүнтэй дүйцэхүйц үр дүнд хүрснээ тусгай маягт дээр тодорхой бичиж ирүүлнэ.
  2. Бодлого хамгаалах хүсэлтийг 5-ны өдрийн өглөөний 10 цаг хүртэл онлайнаар авна.
  3. Онлайн бодлого хамгаалалт амжилтгүй болсон тохиолдолд хариуцсан багш нь 5-ны өдрийн үдээс хойш (өдрийн хоолны дараа) танхимаар бодлого хамгаалж болно.
  4. Бодлого хамгаалах маягтыг хэвлэх боломжгүй тохиолдолд байрлаж байгаа байрны жижүүр эсвэл 1-р сургуулийн жижүүр дээрээс авна.

Бүх багш, сурагчид өөрийн материалыг 4-ны 22  цагаас өмнө системд оруулна. Ямар нэг байдлаар материалаа системд оруулж чадахгүй бол 1-р сургуулийн 222-тоотод очиж тусламж аваарай.

Нийтэлсэн: 2024-04-04, Сүүлийн засвар: 2024-04-04