Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Санамж

1. Оролцогч  үзэг, бал, харандаа, шугам, гортиг, баллуур, ноорог цаас хэрэглэж болно.

2. Гар утас, тооны машин, таблет зэрэг дээр дурдагдснаас бусад зүйлсийг цүнхэндээ хийн, цүнхээ хянагч багшийн зааж өгсөн газар тавина. Гар утсаа унтраасан байна.

3. Бие засахдаа нэг нэгээрээ гарна.

4. Геометрийн бодлогоны зураг зураагүй бодсон бол 1 оноо хасна. Зөвхөн зургаа зурсан бол 1 оноо өгөхгүй.

5. Бодолт эхэлсний дараа 30 минутын дотор бодлогын өгүүлбэртэй холбоотой тодруулах асуултыг бичгээр асууж болно.

6. Бодолт дууссаны дараа бодолтын цаасаа  хянагч багшид өөрийн гараар өгсний дараа гарна.

7. Бодолт дууссаны дараа бодолтын хуулбарыг багш нарт нь тараана. Уг хувиас өөрийн бодолтын зургийг авч mmo.mn сайтруу заавал оруулна. Бодолтоо сайтад байршуулаагүй тохиолдолд бодлого хамгаалалт хийх боломжгүй, мөн медальт байранд шалгарсан тохиолдолд хасагдахыг анхаарна уу.

8. Дараах тохиолдолд шалгаруулалтаас хасна.

8.1 Бодолтын үеэр гар утас хэрэглэх,

8.2 Ямар нэг байдлаар бусдаас тусламж авах, хамтарч бодох.

8.3 Системд эх материалаас өөр материал оруулах,

8.4 Хянагч багшийн зүй ёсны шаардлагыг санаатайгаар зөрчих.

9. Бодолтын цаасны нүүрэн талыг хувилж багш, сурагчдад буцаан олгох тул зөвхөн нүүрэн талд нь бодолт бичнэ.

Нийтэлсэн: 2024-04-02, Сүүлийн засвар: 2024-04-02