Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO дугуйланд бүртгүүлсэн сурагчид

Одоогийн байдлаар IMO дугуйланд хамрагдахаар бүртгүүлсэн сурагчид. Бүртгэл үргэлжлэн явагдаж байна. Хотын олимпиадад E, F ангилалд эхний 20 байрт шалгарсан сурагчид дугуйланд шууд суух боломжтой. Нэмэлт бүртгэл хийхээр бол дахин зарлана.

E ангилал

F ангилал

Нийтэлсэн: 2024-03-10, Сүүлийн засвар: 2024-03-10