Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Хотын олимпиадын бодлого хамгаалалт

Улаанбаатар хотын математикийн олимпиадын танхимаар хийх бодлого хамгаалалтыг 29-ны 18:00 цагт I сургууль дээр хийхээр төлөвлөж байна. Хамгаалалтад зөвхөн онлайн хамгаалалтад ороод оноо тохироогүй бөгөөд координатор зөвшөөрсөн багш, сурагчид орно.

E2, F1, T1 бодлогуудаас бусад бодлогуудын онлайн хамгаалалт дууссан. Бодолт бүрийг зассан хүн болон бодлогыг хариуцсан ахлагч хянаж байгаа бөгөөд одоогоор танхимаар хамгаалах шаардлагатай гэж үзсэн материал байхгүй болно. Засагч багшийн хариулттай санал нийлэхгүй байгаа бол өөрийн саналаа бичиж ирж болно. E2, F1, T1 бодлого хамгаалах багш, сурагчид биеэр очиж хамгаалалтад оролцож болно. Хамгаалах хүсэлтийн хариултыг https://www.mmo.mn/olympiads/results/ руу ороод өөрийн оролцсон ангиллын дүнгийн жагсаалтын сүүлийн баганад байгаа линкээр орж харж болно.

Хугацаа хоцорч ирсэн хамгаалах хүсэлтийг хүлээн авахгүй тул дахин ирүүлэхгүй байхыг хүсье!

Нийтэлсэн: 2024-02-27, Сүүлийн засвар: 2024-02-27