Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II давааны II шат, дүгнэх аргачлал, бодлого хамгаалалт

I өдөр, дүгнэх аргалал

II өдөр, дүгнэх аргачлал

Олимпиадын урьдчилсан дүн тун удахгүй манай сайт дээр тавигдана. Дүн тавигдсаны дараа бодлого хамгаалах хүсэлтийг https://www.mmo.mn/olympiads/supplements/ хуудсаар 26-ны өдрийн 22:00 хүртэл авна. 

Нийслэлийн бодлого хамгаалах хүсэлтийг 22:00 цагаар тасалбар болголоо. 22:00 цагаас хойш төлбөр шилжүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авахгүй. Хүсэлтээ 22:00 цагаас өмнө илгээсэн боловч дэнчингийн мөнгө төлөөгүй бол өнөөдрийн 20:00 цагаас өмнө дэнчингийн мөнгөө шилжүүлнэ үү. Дэнчингийн мөнгө шилжүүлэх боломжгүй бол шалтгаанаа бичээд дэнчингээс чөлөөлж өгөх хүсэлтээ mmo60official@gmail.com руу илгээнэ үү.

Бодлого хамгаалах хүсэлт гаргах заавар:

  1. Бодлогын дүгнэх аргачлалтай танилцсан байна.
  2. Бодолтынхоо талаар өөрийн багш болон бусад хүмүүстэй ярилцаж санал солилцсон байна.
  3. Бодлого хамгаалах хүсэлтийн маягтыг татан авч шаардлагатай талбаруудыг бөглөнө.
  4. Оноо нэмүүлэх үндэслэлээ аль болох тодорхой бичиж дүгнэх аргачлалын аль хэсэгтэй тохирж байгааг заавал дурдсан байна.
  5. Хэрвээ дүгнэх аргачлалд байхгүй аргаар бодсон гэж үзвэл өөрийн бодолтыг заавал гүйцээж, хүрсэн үр дүнгээ дүгнэх аргачлалын ямар үр дүнтэй дүйцэж байгаа болохыг бичнэ.
  6. Хүсэлтийг цэвэр гаргацтай бичиж ирүүлнэ.
  7. Дэнчингийн 10,000 төгрөгийг 5027785888, Хаан банк, Батбаясгалан гэсэн дансанд тушаана. Амжилттай хамгаалсан тохиолдолд дэнчингийн мөнгийг буцаан олгоно. Гүйлгээний утга дээр ММО ID-гаа болон бодлогын дугаарыг (F1 гэх мэт) бичнэ.
  8. Бодлого хамгаалах хүсэлт гаргасан сурагчид www.mmo.mn дахь гар утасны дугаар, имэйл зэрэг холбогдох мэдээллээ зөв эсэхийг шалгана. Шаардлагатай тохиолдолд координатар холбогдоно. 

Хүсэлтийн хариултыг тухайн бодлогыг зассан багш болон бодлогын даамалтай зөвшөлцсөний үндсэн дээр зохих тайлбарын хамт өгнө. Хэрвээ онлайн бодлого хамгаалалт амжилтгүй болбол засагч багшийн зөвшөөрснөөр оролцогчид өөрийн биеэр ирж хамгаалалт хийж болно. Биеэр хамгаалах шаардлагатай эсэхийг засагч багш шийдэх эрхтэй. Биеэр ирж хийх хамгаалалтын хугацааг дор хаяж 2 хоногийн өмнө www.mmo.mn хуудсаар зарлана.

ММОХ 2024.02.26

Нийслэлийн математикийн олимпиадын D ангилалын бодлого хамгаалалтыг 25-ны 10-12 цагийн хооронд 1-р сургууль дээр хийнэ. Бодлого хамгаалах сурагчид хамгаалах бодлого тус бүр дээрээ дэнчингийн 10000 төгрөг төлөх ба тусгай бэлдсэн  маягтын дагуу хүсэлтээ өгнө. Ажилттай хамгаалсан тохиолдолд дэнчинг зохих хувиар буцаан олгоно.

Бодлого хамгаалах маягт /Маягтыг I сургууль дээр очиж бөглөж болно/

Бусад ангиллын бодлого хамгаалалтыг онлайн ба биеээр гэсэн 2 шаттай хийхээр төлөвлөж байна. Аль ч тохиолдолд дээрх маягтыг бөглөж ирүүлнэ. Дэлгэрэнгүй зааврыг маргааш оруулна.

Нийтэлсэн: 2024-02-24, Сүүлийн засвар: 2024-02-24