Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II давааны II шат, материал оруулах заавар

II давааны II шатны олимпиадыг ил тод нээлттэй явуулахад хамтран ажиллаж байгаа та бүхэнд баярлалаа.

Ангилал тус бүрийн улсын эрх авч байгаа бүх багш, сурагчид системд материалаа заавал оруулна. Оруулаагүй тохиолдолд эрх хүчингүй болно. D ангилалын медальт байрт орсон сурагчид материалаа заавал оруулна.

D ангиллын сурагчид II өдөр бодолтгүй тул материалаа https://www.mmo.mn/olympiads/supplements/ хуудсаар буюу нэмэлт материал оруулах хуудсаар оруулна.

E, F, S, T ангиллын багш, сурагчид өчигдрийн материалаа өнөөдөр системд давхар оруулж болно.

Өнөөдөр 22 цаг хүртэл материал авна.

 

Та дараах зааврын дагуу системд материалаа оруулна уу.

  1. Өөрийн гар утсаар эсвэл олимпиад зохион байгуулагчид хандан өөрийн материалыг зурган хэлбэрээр авна.
  2. www.mmo.mn-д нэвтэрсний дараа https://www.mmo.mn/olympiads/ хууднаас өөрийн ангиллыг сонгон бодлогын дугаарын дагуу бодолтоо оруулан бодолт илгээх товчийг дарна. Амжилттай хуулагдсан тохиолдолд зургийн линк харагдах ёстой.

Хэрвээ системд нэвтэрч чадахгүй бол дараах дарааллаар нэвтрэх эрхээ сэргээнэ үү.

  1. D E F S T линкүүдийн аль тохирохоор орж бүртгэлээ шалгана. Зөвхөн энд бичигдсэн ID-гаар материал оруулж болно. Таны нэвтэрдэг ID энд бүртгэлтэй ID зөрж байгаа бол ID солиулах хүсэлт ирүүлнэ.  (ашигладаг ID/Нэвтэрч чадаж байгаа ... , бүртгэлтэй ID/өмнөх жагсаалтад байгаа ... гэж тодорхой бичиж ирүүлнэ.)
  2. Хэрвээ www.mmo.mn-д өөрөө бүртгүүлсэн бол нэвтрэх хэсгийн нууц үг сэргээхээр бүртгэлийнхээ нэрийг ашиглан нууц үгээ сэргээнэ.
  3. Хэрвээ таны бүртгэлийг www.mmo.mn-д автоматаар үүсгэн бол дараах мэдээллүүдийг mmo60official@gmail.com уруу ирүүлж бүртгэлээ шинэчилнэ. ММО ID ба ашиглах имэйл хаяг эсвэл ММО ID, Овог, Нэр, Аймаг/Дүүрэг, Сургууль, Анги болон регистрийн дугаар. Үүний дараа системд нэвтэрч материалаа оруулна.

Хэрвээ өмнөх зааврын дагуу системд материалаа оруулж чадаагүй бол mmo60official@gmail.com уруу ММО ID болон бодолтын зургуудаа ирүүлнэ. Зөвхөн дээрх дарааллын дагуу оролдоод нэвтэрч чадаагүй тохиолдолд бид таны бодолтыг системд оруулна.

Нийтэлсэн: 2024-02-24, Сүүлийн засвар: 2024-02-24