Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Аймаг, дүүргийн олимпиадын дүгнэх аргачлал

Холбоос

Дүгнэх аргачлалд өөрчлөлт орсон тохиолдолд имэйлээр мэдэгдээд явна.

Нийтэлсэн: 2024-01-26, Сүүлийн засвар: 2024-01-26