Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II даваа I шат, санамж

Анхаарах зүйлс:

 1. Олимпиадын сэдвийг (сэдэв, хариултын хуудас, хариултын нэгтгэлийн excel файл) бүртгэлтэй имэйл хаягаар олимпиад эхлэхээс 30 минутын өмнө илгээнэ. Хэрэв 9:30-9:35 хооронд сэдвээ хүлээн аваагүй бол www.mmo.mn-д ямар нэг мэдээлэл орсон эсэхийг нягталсны дараа mmo60official@gmail.com хаягаар имэйл бичиж мэдэгдээрэй.

 2. Таны хаяг имэйл хүлээн авч байгаа эсэхээ урьдчилан заавал шалгаж үзээрэй! Мөн манайхаас очиж байгаа имэйл junk folder, spam folder-т орж болзошгүй тул давхар шалгаж үзээрэй.

 3. Сэдэв хариуцсан багш сэдвийг хүлээн авсны дараа сэдэв болон хариултын хуудсыг сурагчдын тоогоор хувилж тараана. Сэдвийн нууцлалыг олимпиад дуустал гадагш задруулахгүй байх тал дээр анхаарна уу!

 4. Оролцогчдод дараах зүйлсийг анхааруулна (хэлж өгнө эсвэл самбарт бичсэн ч болно). Үүнд:

  1. (a)  Гар утас, таблет, ном дэвтэр гэх мэт зүйлс хэрэглэж болохгүй!

  2. (b)  Ямар нэгэн байдлаар бусдаас тусламж авах, хамтарч бодож болохгүй!

  3. (c)  Бие засахдаа нэг нэгээрээ гарна.

  4. (d)  Геометрийн бодлогоны зураг зураагүй бодсон бол 1 оноо хасна. Зөвхөн зургаа зурсан бол 1 оноо өгөхгүй.

  5. (e)  Бодолт дууссаны дараа олимпиадын комисс багш, сурагчдын материалын зургийг авч google drive, dropbox гэх мэт платформд байршуулах ба линкийг mmo60official@gmail.com хаягаар ирүүлнэ. Оролцогчид өөрсдийн бодолтын зургийг уг платформоос хуулж авч www.mmo.mn сайтруу зааврын дагуу оруулна. Иймд багш, сурагчид www.mmo.mn дахь өөрийн ID, нэвтрэх нэр, нууц үгээ мэддэг бөгөөд нэвтэрч орж чаддаг байх шаардлагатай. Мартсан эсвэл мэдэхгүй тохиолдолд www.mmo.mn-д тавигдах зааврын дагуу бүртгэл сэргээж материалаа оруулна.

  6. (f)  Дараах тохиолдолд оноог тэглэнэ.

   i. Бодолтын үеэр гар утас хэрэглэх,
   ii. Ямар нэг байдлаар бусдаас тусламж авах, хамтарч бодох,

   iii. Системд эх материалаас өөр материал оруулах,
   iv. Хянагч багшийн зүй ёсны шаардлагыг санаатайгаар зөрчих.

 5. Засалт дууссаны дараа оролцогчдийн дүнгийн хуудсийг excel файлд нэгтгээд mmo60official@gmail.com хаягаар ирүүлнэ.

 6. Оролцогчид бодолт дууссаны дараа эх материалаа хянагч багшид өөрийн гараар хүлээлгэн өгсний дараа танхимаас гарна.

7. Оролцогчид бодолтын цаг дуусахаас өмнө бодолтоо дуусгасан бол олимпиадын сэдвийг хянагч багшид үлдээгээд гарах ба бодолтын цаг дууссан үед сэдвийг өөртөө үлдээж болно.

Олимпиадын засалт:

 1. Олимпиадын II давааны засалтыг зааврын дагуу шударгаар зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулах комисс хариуцана.

 2. Олимпиадын засалтыг ММОХ-оос ирүүлсэн дүгнэх аргачлалын дагуу тухайн аймаг, дүүргээс томилогдсон комисс гүйцэтгэнэ. Комиссын гишүүд өөрийн бэлдэж оролцуулсан сурагч оролцсон ангиллыг засахгүй. Ямар багш нар аль бодлогыг зассан болохыг ангилал, бодлого тус бүрээр гаргаж дүнгийн нэгтгэлийн хамт ММОХ-д ирүүлнэ.

 3. Дүгнэх аргачлалыг 26-ны өдрийн 15:00 цагт www.mmo.mn-д байршуулах ба нэмэлт засвар орсон тохиолдолд веб болон имэйлээр зарлана.

 4. Олимпиадын дүгнэх аргачлалд заагдаагүй оноо олгохыг хориглоно. Зайлшгүй оноо тавих шаардлагатай гэж үзвэл mmo60official@gmail.com хаягаар дүгнэх аргачлалд засвар оруулах хүсэлт ирүүлж, хүсэлт батлагдсаны дараа оноог олгоно.

 5. Оролцогчдын оноо тэнцсэн тохиолдолд бутархай оноо нэмэлтээр өгч байр салгаж болно. Энэ тохиолдолд ММОХ-д ирүүлэх дүнгийн нэгтгэлд бутархай оноог оруулахгүй, зөвхөн тэнцсэн сурагчдын нэрсийг ирүүлнэ.

  Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо 2024 он.

Нийтэлсэн: 2024-01-26, Сүүлийн засвар: 2024-01-26