Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I давааны урьдчилсан дүнгийн талаар

I давааны дүн албан ёсоор баталгаажаагүй байна. Дүн шивж оруулахад гарсан техник алдаа зэргийг зохих нотлох баримтыг үндэслэн системд засаж оруулсны дараа албан ёсны дүнг зарлана.

Орон даяар, олон тооны сурагч оролцсон олимпиад зохион байгуулж байгаа тул та бүхэн гарч болох алдаа мадгийг зөвөөр ойлгоно гэж найдаж байна.

Зарим бодлогын зөв хариулт буруу оруулсныг засаж дүнг шинээр тооцоолсон.

Одоогийн байдлаар СБД-ийн I сургуулийн C, D ангиллын сурагчдын ID буруу орсноос үүдэлтэй алдааг залруулах ажил хийгдэж байна. Зөвхөн I сургуулийн сурагчдын дүн солигдсон тул бусад сургуулийн дүнд нөлөөгүй.

Дүнгийн талаарх аливаа маргаантай асуудлаа сургуулийн комиссоор дамжуулан шийдүүлнэ. Бид сургуулийн комиссын хүсэлт болон сурагчдын хариултын хуудсыг үндэслэн системд хариултыг засаж оруулна.

Системд хариултаа оруулж чадаагүй ч хугацаандаа багтаж хариултаа файлаар явуулсан сургуулиудын дүнг мөн системд нэмж байна.

1. Орхон аймгийн Билигт-Өргөө,

2. Сүхбаатар аймгийн 4-р сургууль,

3. Баянзүрх дүүргийн Тэмүүжин-Өрлөг,

4. Баянгол дүүргийн Наран

5. Сүхбаатар дүүргийн Нэст Акадим

6. 115-р сургуулийн F ангилал

7. 123-р сургууль (буруу форматаар ирүүлсэн байсан)

дүнг ирүүлсэн файлаас системд нөхөж орууллаа.

8. 21-р сургуулийн хариултын хуудсанд нэг сурагчийн ID буруу бичигдсэнээс болж зарим сурагчын дүн хуулагдаагүй байсныг нөхөж оруулав.

9. Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн С ангиллалын нэр бүхий 14 сурагчийн хариулт буруу орсон байсныг сургуулиас шинээр ирүүлсэн хариултын дагуу засав. Сурагчдын дүн 2 онооноос хэтрэхгүй тул дүүргийн жагсаалтад өөрчлөлт орохгүй.

10. БЗД-ын Green School Mongolia сургуулийн дүнг файлаар ирүүлснийг нөхөж орууллаа.

11. 84-р сургуулийн 30847 ID-тай сурагчийн ID-г буруу оруулсныг сургуулиас ирүүлсэн хүсэлтийг болон хариултын хуудсыг үндэслэн залрууллаа.

Дүнгээ хоцорч ирүүлсэн сургуулиуд:

1. Дархан хотын 19-р сургууль (дүнгээ системд хуулсан гэж бодсон шалтгаанаар) хоцорч ирүүлснийг мөн системд орууллаа.

2. Шарын гол 2-р сургуулийн дүн хоцорч ирүүлснийг системд орууллаа.

3. Хан-Уул дүүргийн Хүмүүн сургууль

4. Баянзүрх дүүргийн 97-р сургууль

5. Чингэлтэй дүүргийн 24-р сургууль

6. Дундговь, Дэрэн

7. Дундговь, Цагаандэлгэр

8. ХУД-ын Хүмүүн сургууль

9. Дархан хотын 9-р сургууль

10. Хэнтий, Бор-Өндөр

11. Архангай, Өлзийт

12. Сэлэнгэ, Мандал 1-р сургууль

Ихэнхи зохион байгуулагчид зааврын дагуу олимпиадаа амжилттай зохион байгуулсан боловч онц чухал ач холбогдолдтой энэхүү ажилд хариуцлагагүй, хэнэггүй хандаж байгаа тохиолдлууд ч гарч байгаад сургуулиуд дүгнэлт хийнэ биз.

 

Нийтэлсэн: 2023-12-20, Сүүлийн засвар: 2023-12-20