Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, III даваа, 3

$n$ натурал тоо гэе. $n \times n$ шатрын хөлгийн хэдэн нүдийг ногооноор будав. Дурын ногоон нүднээс эхэлсэн тэрэг нүүдэл болгондоо хэвтээ босоо чиглэлээ өөрчлөн, ногоон нүд дамжиж явахад зургаан нүүдлийн дотор анх эхэлсэн байрандаа ирж чаддаггүй байв. Энд байрнаасаа хөдлөхгүй байхыг тооцохгүй. Ногооноор будагдсан нүдний тоо $2n(1 +\sqrt[3]{n})$ тооноос бага гэж харуул.

Бодсон: 74

3.0 оноо: 1

0.0 оноо: 65