Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, III даваа, 5

$n$, $m \geq 3$ сондгой тоонууд өгөгдөв. Аль ч дэс дараалсан $m$ ширхэг тооны нийлбэр $m$-ийн зэрэгт байхаар $mn-1$ ширхэг натурал тоог тойрог дээр бичив. Дарааллын ямар нэг гишүүн ядаж $m+1$ удаа давтаж бичигдсэн гэж харуул.

Бодсон: 74

7.0 оноо: 6

6.0 оноо: 2

4.0 оноо: 3

1.0 оноо: 16

0.0 оноо: 39