Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 10

Дараачийн гишүүн бүр нь өмнөх хоёр гишүүнийхээ нийлбэртэй тэнцүү байдаг натурал тоонуудын дарааллын 8-р гишүүн нь 400-тай тэнцүү бол 2-р гишүүн хамгийн ихдээ хэдтэй тэнцүү байж болох вэ?

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 136

0.0 оноо: 6447