Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 9

Шооны талууд дээр $1,2,3,4,5,6$ тоонуудыг нэг, нэгээр нь бичсэн байв. Шоог эхний удаа орхисны дараа 4 хажуу талс дээрх тоонуудын нийлбэр 13 гарчээ. 2-р хаялтын дараа хажуу талсууд дээрх тоонуудын нийлбэр 16 байсан бол 4-ийн тоо бичигдсэн талсын эсрэг талс дээр ямар тоо бичигдсэн байж болох вэ?

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 1161

0.0 оноо: 5422