Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 8

Үлгэрийн орны нэгэн хаант улс таван хоттой. Энэ улсын аль ч хотоос бусад аль ч хот руу шууд очдог замтай. Нэг хотод нэгээс олон удаа очихгүйгээр $A$ хотоос $B$ хот руу хэчнээн ялгаатай замаар очиж болох вэ? ($A$ хотод мөн буцаж очихгүй.)

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 273

0.0 оноо: 6310