Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 4

Дэлгүүрт 4 төрлийн талх худалдаж байжээ. Энх хоёр өөр төрлийн 2 ширхэг талх худалдаж авахаар шийдээд бүх боломжит (2 өөр төрлийн 2 ширхэг талхыг 6 аргаар сонгож болно) сонголтод төлөх үнийн дүнг тооцоолж үзжээ. Эдгээрийн 5 хувилбар нь харгалзан 1900, 2070, 2110, 2330, 2500 төгрөгний үнэтэй байсан бол үлдсэн ганц хувилбар хэдэн төгрөгний үнэтэй байх вэ?

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 86

0.0 оноо: 6497