Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 3

Бат цифрүүдийн нийлбэр дээр нь цифрүүдийнх нь үржвэрийг нэмэхэд өөрөө гардаг бүх хоёр оронтой тоог олж тэдгээрийн нийлбэрийг боджээ. Бат ямар хариу гаргасан бэ?

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 1505

0.0 оноо: 5078