Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 1

$C.BA+A.AA=B.A$ бол $\overline{CAB}=?$ Ялгаатай үсгээр ялгаатай цифрийг тэмдэглэнэ.

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 2442

0.0 оноо: 4141