Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO-64 сорилго №2, F (11-12) ангилал

1.

2.

3.

4.

5.

6.