Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, II даваа I шат, S (ББ) ангилал

1. Бат явган алхахаасаа 3 дахин хурдан гүйдэг. Бат сургууль руугаа алхдаг боловч заримдаа хичээлээсээ хоцрохгүйн тулд гүйх хэрэгтэй болдог. Бат өнөөдөр сургуульдаа явахдаа өчигдрөөс 12 минут илүү алхсан бол өнөөдөр өчигдрөөс хэдэн минут илүү хугацаа зарцуулсан бэ?

2. Самбарт анх $2022$ гэсэн тоо бичигдсэн байв. Чимгээ самбарт хамгийн сүүлд бичигдсэн тооноос 2-оор бага эсвэл 2-оор их тоог самбарт нэмж бичиж болно. Харин Цэцгээ самбарт хамгийн сүүлд бичигдсэн тооноос 3-аар бага эсвэл 3-аар их тоог самбарт нэмж бичиж болно. Чимгээ эхэлж үйлдэл хийгээд цаашид ээлжлэн үйлдэл хийнэ. $2022$ үйлдлийн дараа самбарт $1$, $2$, $3$, $\dots$, $2023$ тоонууд бүгд нэг, нэг удаа бичигдсэн байж болох уу?

3. Жингээрээ ялгаатай 59 ширхэг зоос байв. Туухайгүй жингээр нийт 64 удаа жинлээд жингээрээ хамгийн хүнд болон хүндээрээ 2-т орох зоосыг олж чадна гэж харуул.

4. Цифрүүдийнх нь үржвэр дээр цифрүүдийнх нь нийлбэрийг 7 удаа нэмэхэд өөрөө гардаг гурван оронтой бүх тоог ол.

5. Хэрвээ гүдгэр олон өнцөгт яг $2023$ ширхэг мохоо өнцөгтэй бол уг олон өнцөгт хамгийн олондоо хэдэн өнцөгтэй вэ?

6. Зөв 30 өнцөгтийн оройнууд дээр оройтой хурц өнцөгт гурвалжны тоог ол.