Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад, B (3-4) ангилал

1. Өнөөдөр 2023 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр. Хэдэн өдрийн дараа 2023 оны 6 дугаар сарын 1 болох вэ?

Хариу: 109

2. Хоёр тооны нийлбэр 123. Их тоог 10-аар ихэсгээд, бага тоог 5 багасгахад зөрөө нь 30 болж ихэсдэг бол их тоог олоорой.

Хариу: 69

3. $(1)$, $(2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9,10)$, $(11,12,13,14,15)$, $\dots$. Зүй тогтлыг ажиглаад 100 тоо хэд дэх хаалтанд бичигдэхийг олоорой.

Хариу: 14

4. Таван ялгаатай цифрээр бичигддэг, таван оронтой бүх тоог самбарт бичсэн байв. Эдгээрийн хамгийн бага тоо ба хамгийн их тооны нийлбэрийг олоорой.

Хариу: 108999

5. Хасагч, хасагдагч, ялгавар гурвын нийлбэр 2024-тэй тэнцүү бол хасагдагчыг ол.

Хариу: 1012

6.
квадратын нүд бүрийг улаан эсвэл хөх өнгөөр будахад хэчнээн ялгаатай квадрат гарах вэ? Эргүүлэхэд давхацдаг хоёр квадратыг ижилхэн гэж үзнэ. Жишээ нь дараах хоёр квадрат ижилхэн квадратууд юм:


Хариу: 6

7. Марал бичлэгт нь 4-өөс их цифр ордоггүй 3 оронтой тоо зохиожээ. Түүний зохиосон тооны эхний цифр нь 2 дахиасаа их, 2 дахь цифр нь 3 дахиасаа их байв. Марал хэчнээн ялгаатай тоо зохиох боломжтой вэ?

Хариу: 10

8. 19 м урттай хэрчмийг 3 хэрчимд хувааж эхний хэрчмийг ногоон өнгөөр, дундах хэрчмийг улаан өнгөөр, сүүлийн хэрчмийг хөх өнгөөр буджээ. Ногоон хэрчмийн дундаж цэгээс хөх хэрчмийн дундаж цэг хүртэлх зай 12 м бол улаан хэрчмийн уртыг ол.

Хариу: 5