Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад, C (5-6) ангилал

1. $1, 2, 4, 6, 7, 10, 10, 14, 13, 18, \ldots$ тоон дарааллын зүй тогтлыг тогтоож $2023$ дахь тоог олоорой.

Хариу: 3034

2. 2020 онд өвөө 60 насныхаа ойг тэмдэглэхэд би 12 настай байв. Хэдэн онд би өвөөгөөс 3 дахин бага настай болох вэ?

Хариу: 2032

3. Уутанд 3 улаан, 4 ногоон, 5 цэнхэр бөмбөг байв. Эмүжин өнгийг нь харалгүйгээр бөмбөгүүдийг нэг нэгээр нь уутнаас гаргав. Гурван өөр өнгийн бөмбөг гарсан тохиолдолд дахин бөмбөг гаргахгүй. Эмүжин хамгийн олондоо хэдэн бөмбөг уутнаас гаргасан байж болох вэ?

Хариу: 10

4. Өөрийнхөө цифрүүдийн үржвэрт хуваагддаг хамгийн бага 3 оронтой тоог ол.

Хариу: 111

5. Натурал тоонуудыг $(1)$, $(2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9,10)$, $(11,12,13,14,15)$, $\dots$ гэх мэтээр бүлэглэж бичив. $11$ дахь хаалтанд бичигдсэн тоонуудын нийлбэрийг ол.

Хариу: 671

6. Шинэ хадсан хадлан $80\%$-ийн чийгтэй байсан ба хатаасны дараа $20\%$-ийн чийгтэй болов. Анх 720 кг хадлан хадсан бол хатаасны дараа хэдэн кг хадлан болсон бэ?

Хариу: 180

7. Навчаа, Цэцэгээ, Чимгээ гурав гүйлтийн тэмцээнд оролцжээ. Навчааг барианд ороход Цэцэгээ түүнээс 15 метр, Чимгээ түүнээс 35 метр ард хоцорсон байв. Харин Цэцэгээг барианд ороход Чимгээ түүнээс 22 метрийн ард хоцорсон байв. Хэрвээ тэд тус бүрдээ тогтмол хурдаар гүйсэн бол хэдэн метр зайд уралдсан бэ?

Хариу: 165

8. Золбоо гурван оронтой $\overline{abc}$ тоо санав. $\overline{abc}+\overline{cba}$ нийлбэрийг бодож үзэхэд яг хоёр ялгаатай цифрээр бичигдсэн гурван оронтой тоо гарав. Жишээ нь $530$ гэсэн тоог санасан бол $530+035=565$ тоо гарна. Золбоогийн санасан тоо хамгийн ихдээ хэд байж болох вэ?

Хариу: 940

9. Нараа

дүрсийн хамгийн доод мөрний нүднүүдэд ялгаатай натурал тоонууд бичив. Дараа нь

дүрэм биелэж байхаар (дээр байгаа тоо бүр доор байгаа хоёр тооныхоо нийлбэртэй тэнцүү) бусад нүднүүдэд тоо бичив. Хамгийн дээд нүдэнд бичигдэх тоо хамгийн багадаа хэд байж болох вэ?

Хариу: 16

10. Муур өөрийнхөө 59 харайх газар байгаа нохойг хараад зугтаав. Муурыг 7 харайхад нохой 3 харайх бөгөөд муурны 5 харайлт нохойны 2 харайлттай тэнцүү урттай бол нохой хэд харайгаад муурыг гүйцэх вэ?

Хариу: 354