Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO-64, Баянзүрх дүүрэг

Дутуу мэдээллээ профайл хэсэгт оруулна уу. Дүүргээ сонгохдоо сургуулийнхаа харъяа дүүргийг сонгоно. Дүүрэг буруу сонгосон нь дараагийн шатанд шалгарах квотоос хасагдах үндэслэл болохыг анхаар!

Овог, Нэр ID Хэрэглэгчийн нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги
1 Erdenebat, Garid 23399 Garid1 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7-р анги