Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO-64, Өвөрхангай аймаг

Дутуу мэдээллээ профайл хэсэгт оруулна уу. Дүүргээ сонгохдоо сургуулийнхаа харъяа дүүргийг сонгоно. Дүүрэг буруу сонгосон нь дараагийн шатанд шалгарах квотоос хасагдах үндэслэл болохыг анхаар!

Овог, Нэр ID Хэрэглэгчийн нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги
1 Bymbatogtokh, Bundmaa 509 Dawaadolgor Өвөрхангай аймаг ЕБ "Гүнзгий" 11-р анги
2 Банди, Оюунбилиг 67640 Oyunbilig_Oyuka Өвөрхангай аймаг ЕБ"Гүнзгий" 10-р анги