Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Дархан-Уул аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Арвинболд, Төгөлдөрбуян Дархан-Уул аймаг ШУТИС Лицей 12-р анги 7.0 1 ММО-57
2 Мөнх-Алдар, Монголжин Дархан-Уул аймаг ШУТИС лицей 12-р анги 7.0 1 ММО-57