Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Говь-Алтай аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Эрдэнэбаяр, Дөлгөөн Говь-Алтай аймаг 1р сургууль 11-р анги 10.0 1 ММО-57
2 Сансарбаяр, Сүхбат Говь-Алтай аймаг Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль 8-р анги 0.0 2