Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Хан-Уул дүүрэг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Даваацэрэн, Төгөлдөр Хан-Уул дүүрэг Орчлон 12-р анги 15.0 1 ММО-57
2 Отгонбаяр, Ундрал Хан-Уул дүүрэг Орчлон 12-р анги 6.0 2
3 Amgalan, Dalaizaya Хан-Уул дүүрэг Орчлон сургууль 12-р анги 6.0 2
4 Ганбат, Номиндарь Хан-Уул дүүрэг 32 11-р анги 0.0 4
5 Батбаяр, Урангоо Хан-Уул дүүрэг 34 11-р анги 0.0 4
6 Баттулга, Батболд Хан-Уул дүүрэг 34 11-р анги 0.0 4