Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Баян-Өлгий аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Нургулан, Уалибек Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 11-р анги 16.0 1 ММО-57
2 Мухтар, Абдулла Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 11-р анги 13.0 2 ММО-57
3 Даргер, Багдаулет Баян-Өлгий аймаг Өлгий ЕБ-ын 1- р сургууль 12-р анги 0.0 3