Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Говь-Алтай аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Лхагваа, Мөрөн Говь-Алтай аймаг Тонхил ЕБС 10-р анги 3.0 1 ММО-57
2 Балбаатар, Оюу Говь-Алтай аймаг 1 9-р анги 1.0 2 ММО-57
3 Сансарбаяр, Сүхбат Говь-Алтай аймаг Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль 8-р анги 0.0 3