Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Хэнтий аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Отгонбаяр, Долгормаа Хэнтий аймаг Тэмүүжин Цогцолбор 10-р анги 1.0 1 ММО-57
2 Баттуяа, Оюумаа Хэнтий аймаг 4-р сургууль 10-р анги 0.0 2
3 Эрдэнэболд, Анхбаяр Хэнтий аймаг Тэмүүжин цогцолбор 10-р анги 0.0 2
4 Батболд, Саранзул Хэнтий аймаг 4-р сургууль 9-р анги 0.0 2
5 Эрдэнэбаатар, Ихбаяр Хэнтий аймаг 4-р сургууль 9-р анги 0.0 2