Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Хөвсгөл аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Баттулга, Дөлгөөнмөрөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 9-р анги 27.0 1 ММО-57
2 Баатархүү, Дөлгөөн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль 9-р анги 20.0 2 ММО-57
3 Билгүүн, Дугаржанцан Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 10-р анги 18.5 3 ММО-57
4 Мөнх эрдэнэ, Энхтөр Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 10-р анги 14.0 4 ММО-57
5 Баянжаргал, Хулан Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 10-р анги 13.0 5 ММО-57
6 Тумбааш, Болоржин Хөвсгөл аймаг ЭДЦ 9-р анги 11.0 6 ММО-57
7 Бямбажав, Жамбалцанжид Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 10-р анги 6.0 7
8 Алтансүх, Мөнх-Оргил Хөвсгөл аймаг Эрдмийн Далай 9-р анги 5.0 8
9 Буяндалай, Мөнх-Оргил Хөвсгөл аймаг эрдмийн далай 9-р анги 2.0 9
10 Хүрэлбат, Бат-очир Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг ЕБС 10-р анги 1.0 10
11 Баасанхүү, Улсболд Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор 11-р анги 0.0 11 ММО-57
12 Дорж, Бурханзаяа Хөвсгөл аймаг Мөрөн Гурван Эрдэнэ 9-р анги 0.0 11