Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Баян-Өлгий аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Берикбол, Ахтилек Баян-Өлгий аймаг Эмпати 9-р анги 17.0 1 ММО-57
2 Тилеген, Хуралай Баян-Өлгий аймаг Empathy 9-р анги 17.0 1 ММО-57
3 Erjan, Laura Баян-Өлгий аймаг Дарын 10-р анги 0.0 3
4 Baqyt, Alirakhman Баян-Өлгий аймаг Daryn 10-р анги 0.0 3
5 Уатхан, Ермек Баян-Өлгий аймаг Дарын 10-р анги 0.0 3
6 Хурметхан, Аллабек Баян-Өлгий аймаг Бастама 10-р анги 0.0 3