Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Өмнөговь аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Эрдэнэбилэг, Очирбат Өмнөговь аймаг 10-р анги 3.0 1 ММО-57
2 Хашбазар, Ашидбаяр Өмнөговь аймаг 1 10-р анги 2.0 2
3 Анхбаатар, Намуунзул Өмнөговь аймаг 1р сургууль 9-р анги 1.0 3 ММО-57
4 Буян-Очир, Энхнаран Өмнөговь аймаг 1 9-р анги 0.0 4
5 Мөнхтөр, Сэлэнгэ Өмнөговь аймаг 1-р сургууль 9-р анги 0.0 4