Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Говьсүмбэр аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Ганхөлөг, Даваатогтох Говьсүмбэр аймаг 5 11-р анги 0.0 1
2 Munkhnaran, Bolorerdene Говьсүмбэр аймаг 5 11-р анги 0.0 1
3 Баярсайхан, Норовсүрэн Говьсүмбэр аймаг 5 сургууль 11-р анги 0.0 1
4 Банзрагч, Батмөнх Говьсүмбэр аймаг 5 11-р анги 0.0 1
5 Tserennadmid, Dawaajargal Говьсүмбэр аймаг 1-р сургууль 12-р анги 0.0 1
6 Мижиддорж, Шүр Эрдэнж Говьсүмбэр аймаг 1 12-р анги 0.0 1