Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Баян-Өлгий аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Нургулан, Уалибек Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 11-р анги 3.0 1
2 Даргер, Багдаулет Баян-Өлгий аймаг Өлгий ЕБ-ын 1- р сургууль 12-р анги 2.0 2
3 Мухтар, Абдулла Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 11-р анги 1.0 3
4 Khaumetbek, Aimaral Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 11-р анги 1.0 3
5 Берикбол, Исламбек Баян-Өлгий аймаг Дарын 12-р анги 0.0 5
6 Нязбек, Адилбек Баян-Өлгий аймаг Зайд 11-р анги 0.0 5
7 Хавшан, Бахытбол Баян-Өлгий аймаг Эмпати Багш 0.0 5