Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Говь-Алтай аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Балбаатар, Оюу Говь-Алтай аймаг 1 9-р анги 3.0 1
2 Сансарбаяр, Сүхбат Говь-Алтай аймаг Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль 8-р анги 1.0 2
3 Лхагваа, Мөрөн Говь-Алтай аймаг Тонхил ЕБС 10-р анги 1.0 2
4 Сүрэнжав, Азжаргал Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 10-р анги 0.0 4
5 Мөнхбаатар, Туяабаатар Говь-Алтай аймаг 1 10-р анги 0.0 4