Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Төв аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Цогтбаяр, Цэндбаяр Төв аймаг зуунмод-5 сургууль 9-р анги 2.0 1
2 Оюунбатбаатар, Гончигдорж Төв аймаг 5-р сургууль 10-р анги 1.0 2
3 Алтанхуяг, Мөнгөнтуяа Төв аймаг НЕБ-ын лаборатори 151 дүгээр сургууль 9-р анги 0.0 3
4 Enhkbileg, Dorjsembe Төв аймаг Эрдэнэ ЕБС 9-р анги 0.0 3
5 Мандахсайхан, Анун Төв аймаг Жаргалант сумын ЕБС-ын сургууль 9-р анги 0.0 3
6 Наранбаатар, Солонго Төв аймаг Жаргалант 10-р анги 0.0 3
7 Энхсүх, Анужин Төв аймаг ХЦАС 10-р анги 0.0 3
8 Батчулуун, Баасанжав Төв аймаг Хүмүүн ахлах 10-р анги 0.0 3
9 Buyandelger, Tuguldur Төв аймаг 84 9-р анги 0.0 3